Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Op het moment dat u bij ons een bestelling plaatst accepteert u vanaf dat moment onze algemene huurvoorwaarden en houdt u en wij ons aan deze algemene voorwaarden.
Het huren gaat als volgt: bij ieder product staat de minimale huurperiode aangegeven met daarbij de geldende huurprijs en het borgbedrag van € 50.00.
Bij verlenging van de huurperiode gaat dit in veelvoud van de minimale huurperiode.
De verschuldigde huurkosten en eventueel te betalen borg dienen bij aflevering contant of via bank te worden voldaan. Als aan het einde van de huurperiode het product zich in dezelfde staat bevindt als bij aflevering ontvangt u de borg retour. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Alle objecten zijn eigendom van Jump2High.nl.
Bij het afhalen dient u zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs.
Bestellingen kunnen ook telefonisch worden doorgegeven, tel: 06 499 00 599.
In overleg met de huurder wordt een afhaaldatum en tijd afgesproken.

2. Verantwoordelijkheid
Jump2High.nl dient ervoor te zorgen dat de te verhuren producten ten alle tijden in perfecte staat verkeren.
Mocht er gedurende de huurperiode iets voorvallen waardoor dit niet meer het geval is dan dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met Jump2High.nl . En er zorg voor te dragen dat het product geen gevaar oplevert voor personen. Jump2High zal het probleem zo snel mogelijk proberen te verhelpen. Dit kan betekenen dat het product ter plaatse wordt gerepareerd of dat het wordt opgehaald voor reparatie.
In het laatste geval zal Jump2High.nl in overleg met de huurder zoeken naar een passende oplossing om de resterende huurperiode in te vullen.
Er dient in verband met de veiligheid te aller tijde een volwassene bij de springkussens aanwezig te zijn die erop toeziet dat de thans geldende regels worden nageleefd.
Bij ieder speeltoestel wordt documentatie meegeleverd met daarop in ieder geval:
• Een lijst met onderdelen waaruit het product bestaat, controleer bij aflevering of alle onderdelen aanwezig zijn!
• Een gebruiksaanwijzing van het gehuurde product.

3. Aansprakelijkheid
U dient de gebruiksaanwijzing, die u bij het springkussen/opblaasfiguur krijgt en op het springkussen/opblaasfiguur staat, stipt uit te voeren, i.v.m. de veiligheid.
•U dient er rekening mee te houden dat er rondom het springkussen een vrije ruimte over moet blijven van ongeveer 1 meter.
• U moet zorgen voor een schone vlakke ruimte waar het springkussen geplaatst kan worden.
• U dient er rekening mee te houden dat er pinnen in de grond geslagen moeten worden voor het vastzetten van het springkussen of opblaasfiguren. ( zitten erbij + touwen )
• Er dient een stopcontact in de buurt te zijn.
• Er dient een volwassene, voor toezicht op de kinderen, bij het springkussen te blijven.
• Dat u er als huurder erop moet toezien dat de kinderen geen schoenen, brillen, scherpe voorwerpen, snoep, drinken,
speelgoed en dergelijke mee op het springkussen te nemen en dat de kinderen niet op de randen klimmen.
•Er op het springkussen niet meer dan de aangegeven kinderen te gelijk mogen springen i.v.m. de veiligheid.
• Bij storm, hagel, regen en /of onweer, het springkussen/opblaasfiguur tijdelijk afgezet moet worden, door de stroom van de blower te halen.
• Boven windkracht 5 springkussen niet opzetten.
• Dat u als huurder ten alle tijden aansprakelijk blijft voor schade en diefstal en voor eventuele ongelukken op of rond het springkussen door deelnemende personen/ kinderen
• Zorg dat als u de lucht uit het springkussen laat lopen, alle kinderen uit en/of van het springkussen zijn!!!!!
• Het is niet toegestaan om andere voorwerpen op het product aan te brengen (plakband, schrijven, schroeven, punaises, spijkers, etc.).

4. Schade
Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of u voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade.
De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de reparatiekosten van de schade met als maximum de vervangingswaarde.
Het schadebedrag wordt in eerste instantie verrekend met de borg.
Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg ontvangt u voor dit verschil een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden. Indien betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt verdere stappen te moeten nemen en deze kosten zullen weer op de huurder verhaald worden.
Mocht u na het opzetten van het springkussen of opblaasfiguur schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte!!! 06 499 00 599

5. Diefstal
Als het gehuurde product tijdens de huurperiode ontvreemdt wordt bent u als huurder verantwoordelijk voor de geleden schade.
Deze is gelijk aan de vervangingswaarde van het object.

6. Mooi weer garantie
Bij slecht weer kunt u kosteloos uw springkussen annuleren.
U kunt in overleg met Jump2High.nl dan een andere datum vastleggen.

7. Afhaal- / retourneertijden
De afhaal-/ retourneertijden van springkussens en opblaasfiguren zijn:
Maandag t/m Vrijdag tussen 18.30-20.00 uur, en eventueel in overleg.

8. Materialen vuil retour
De producten kunt u eventueel met een natte doek reinigen.
Indien de producten erg vuil retour komen worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit kan variëren van € 25,00 voor de opblaasfiguren tot € 50,00 voor de springkussens. Dat wordt dan verrekend met de borg.